PodrumVina.com

Домаће и стране сорте вина # Гајење винове лозе

Подрум вина

Све веће занимање за вино, не само као пиће већ и као начин живота, подудара се и са све бољом понудом веома квалитетних вина, што из домаћих подрума тако и[…]

KEEP READING

Домаће сорте вина

Сорте с нашег поднебља за вискоквалитетна црна вина јесу: ВРАНАЦ аутохтона сорта, која се гаји у Црној Гори, Македоније, Далмацији, Косову и јужним и средњим деловима Србије.  Чокот је бујан.[…]

KEEP READING

Стране сорте вина

Сорте из виногорја широм света за врхунска вина јесу: BURGUNDER BLAUER, BLACK BURGUNDY – Бургундац црни (Пино ноар – Pinot noir, Пино неро –Pinot nero) , потиче из Француске, Бургундије,[…]

KEEP READING

Класификација сорти

Од сорте грожђа зависи изглед, укус, арома , ниво алкохола , танина и киселина у вину. Под сортом подразумевамо од које лозе потиче грожђе, рецимо каберне, сoвињон, шардоне и слично.[…]

KEEP READING

Како настаје вино

Вино настаје у процесу ферментације – воће се згњечи у чистој посуди и сачека да квасци ( једноћелијски организми који се налазе у виноградима) трансформишу шећер воћног сока у алкохол.[…]

KEEP READING

Путеви вина

Различитост поднебља Србије се огледа и у врстама вина. Највећи број винограда се налази дуж три реке – Јужне, Западне и Велике Мораве, у централној Србији и дуж река Саве,[…]

KEEP READING

Винова лоза

Судећи по фосилним остацима, научници сматрају да је у Европи од како је света и века постојала дивља винова лоза (род Vitis vinifera) у шумама и по великом простанству, захваљујући[…]

KEEP READING

Изглед винове лозе

Под вегетативним огранима винове лозе подразумева се корен, стабло, ластари, окца, пупољци и лист, а под генеративним цваст, цвет, грозд, бобица и семенка. Лоза се данас размножава семеном само ради[…]

KEEP READING

Гајење винове лозе

Виновој лози је неопходно зимско мировање. Лоза мирује и у регијама где нема зимских мразева. Што се тиче спољних услова, најважнији за живот лозе јесу клима и земља. Битни чиниоци[…]

KEEP READING