Виноград

Винова лоза

Судећи по фосилним остацима, научници сматрају да је у Европи од како је света и века постојала дивља винова лоза (род Vitis vinifera) у шумама и по великом простанству, захваљујући[…]

KEEP READING

Изглед винове лозе

Под вегетативним огранима винове лозе подразумева се корен, стабло, ластари, окца, пупољци и лист, а под генеративним цваст, цвет, грозд, бобица и семенка. Лоза се данас размножава семеном само ради[…]

KEEP READING

Гајење винове лозе

Виновој лози је неопходно зимско мировање. Лоза мирује и у регијама где нема зимских мразева. Што се тиче спољних услова, најважнији за живот лозе јесу клима и земља. Битни чиниоци[…]

KEEP READING